Mediatéka České Budějovice


ATELIÉROVÝ PROJEKT FUA TUL
MEDIATÉKA NA PIARISTICKÉM NÁMĚSTÍ
ROK: 2014
LOKACE: ČESKÉ BUDĚJOVICE
VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. AK. ARCH. JAN HENDRYCH, ING. ARCH. ING. JIŘÍ JANĎOUREK

Piaristické náměstí je jedno z nejmalebnějších míst v historickém jádru Českých Budějovic. Přesto se na něm už přes 100 let nachází proluka. Tuto proluku jsem se rozhodl doplnit domem a náměstí tak zcelit a pozměnit tak jeho atmosféru. Na místo široké proluky tvoří nový dům úzký průhled a průchod skrz malou piazettu a mění takto charakter tohoto vstupu na náměstí. Náplňí nového domu je mediatéka. Mediatéku chápu jako přístupné úložiště informací. Funkčně se celek skládá ze dvou částí - věže, v níž je uložena většina médií s informacemi a z budovy v níž se nachází čítárny a zázemí. Uvnitř věže operuje robotický systém jenž automaticky přináší média návštevníkovi k výdejnímu pultu. V letních měsících se přízemní prostor čítárny otevírá do piazzety. Věž z červeně probarveného betonu je novým orientačním bodem.